IN MEMORIAM – Jan Gevers

By | Nieuws

In 1963 trouwde Jan met zijn Jo en ging hij in Volkel wonen. Hij speelde toen volleybal bij de KAJ (Katholieke Arbeidsjongeren in Veghel). Zijn buurman, Sjef Bongers speelde volleybal, bij Activia en vroeg aan Jan of hij niet samen met hem een volleybalvereniging wilde beginnen. Aldus geschiedde en in 1963 richtten zij samen Volleybal Vereniging Volkel op. In 1964 werd de naam gewijzigd in Saturnus. Op de vraag waarom Saturnus antwoordde Jan dat de planeet Saturnus in die tijd veel in het nieuws was. Sjef werd de eerste voorzitter en Jan de eerste penningmeester van de club.

Jan was spelverdeler en in de eerste jaren aanvoerder van het 1e herenteam. Hij was actief als scheidsrechter en werd trainer. Hij stond bekend als Mister Saturnus waarvan bekend was dat alles tot in de puntjes geregeld was.

Jan was coach van een jeugdteam en bij de uitwisselingen met Preussisch Oldendorf, de bevriende Duitse volleybal vereniging, was Jan altijd van de partij. Hij zorgde als een “vader” voor zijn team. Jan was de organisator van de “Freddy boys”, een jaarlijks volleybalweekend in België, waar drie teams van Saturnus aan deelnamen. Een geweldige happening voor alle deelnemers.

In de jaren daarna bleef Jan tal van activiteiten verrichten voor ‘zijn club’. Zo heeft hij onder andere de wedstrijdleiding verzorgd voor het Winteravondvolleybal, wat nog steeds een bloeiende competitie is. Maar ook was hij de organisator van het ‘Grastoernooi’ op de velden van FC Uden en het Beachvolleybaltoernooi op Bedaf. Gedurende het jaar verhuurde Jan de beachnetten die de vereniging in eigen beheer had.

Jan was altijd een grote inspirator en organisator bij de totstandkoming van de eigen clubhuizen, denk aan de boerderij op Bijland, de brandweerkazerne, maar heeft ook medegewerkt aan de opbouw van de sporthal clubhuis De Ring in de voormalige H. Geest kerk.

Na zijn pensionering heeft Jan samen met Arend Koops en Nol Vesters jarenlang zorggedragen voor het beheer van Sporthal De Ring en clubhuis de Schelft, het eigen onderkomen van Saturnus met eigen bar.
Saturnus is heel dankbaar voor alles wat Jan voor het volleybal en voor zijn club heeft betekend.

Wij wensen Jo, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

IN MEMORIAM – Martien van Hout

By | Nieuws

Martien en Saturnus, dat spreken we al jaren in één adem uit. Peter ging al vroeg volleyballen bij Saturnus. Martien vond zijn plek bij de vereniging en werd lid in april 1978. Hubert, Twan, Jolande en Mariëlle volgden. Ook zijn lieve Dini werd kind aan huis bij Saturnus. Het hele gezin praatte vaak samen over wedstrijden na. Daar genoot hij met volle teugen van. 

Hij volleybalde zelf met de ambtenaren van de gemeente Uden in de recreantencompetitie bij Saturnus. Op maandag trainde hij in het gymzaaltje van de St Jozefschool. Saturnus speelde toen nog in de ‘Deel’, maar het verenigingsleven was te vinden in De Schelft, de zolder van een oude boerderij in Uden. Martien was daar vanaf de eerste dag veel te vinden om de vereniging te helpen met van alles. Niets was hem te veel. 

Toen de Schelft werd gesloopt moest er een nieuw onderkomen worden gevonden. Martien had als ambtenaar bouw- en woningtoezicht goed zicht op locaties in Uden. Een schoolgebouw aan de Kornetstraat lag mooi centraal en Martien zette al zijn vrije tijd in om er een nieuwe Schelft van te maken. Hij was ontzettend handig daarin. Ook dit gebouw moest naar de vlakte. Een nieuw onderkomen werd gevonden in de voormalige kerk Heilige Geest. Hier ontstond De Ring en ook nu was Martien niet weg te denken met zijn bouwkundige tips en technisch inzicht. Martien is door zijn inzet erelid van Saturnus geworden. Hij was daar ontzettend trots op!! 

Uiteraard volgde hij alle kinderen en daarna kleinkinderenaltijd en overal met het volleyballen. En dat waren er nogal wat! Hij zat bij de Ring altijd op zijn oud vertrouwde plekjeachter het glas, samen met zijn Dini, volleybal te kijken. InMuzeRijk hadden Martien en Dini ook een vast stekkie. Dit is voor iedereen bij Saturnus een vertrouwd beeld geworden. Martien is nog enkele jaren zaalwacht geweest in MuzeRijk. Tot het laatste moment had hij Saturnus in zijn hart. Jong en oud kende hem. 

Martien, ontzettend bedankt voor wat jij voor Saturnus betekende.

Update! Trainingen en wedstrijden afgelast

By | Nieuws

Wij hebben, als vereniging, uiteraard maatregelen genomen in verband met het Coronavirus. We volgen hierbij de lijn van de overheid en het RIVM, alsmede die van NOC*NSF. Wij verzoeken jullie hiervan kennis te nemen en ook naar te handelen.

 1. Binnen onze vereniging zijn alle activiteiten t/m 6 april a.s. opgeschort. Dit betekent dat er gedurende die periode geen trainingen, competitie-, oefen- en trainingswedstrijden plaatsvinden, ook niet in de WAV. Dit heeft volgens Nevobo geen consequenties voor de promotie- en degradatiekansen van onze teams. Hoe het verdere competitieverloop zal plaatsvinden, is nog niet bekend en zullen wij aan jullie communiceren zodra we daar nader bericht over ontvangen.
 2. Wij leveren gedurende deze periode ook geen barvrijwilligers meer aan Stichting MuzeRijk. Inmiddels heeft Stichting Muzerijk ons advies om MuzeRijk te sluiten overgenomen. Dit betekent dat er ook geen toegang meer is tot MuzeRijk in ieder geval t/m 31 maart a.s. Dit mede met het oog op de kwetsbare groep ouderen die woonachtig is in MuzeRijk.
 3. Wij faciliteiten gedurende deze periode ook geen beachvolleybal. Dit betekent dat we geen materialen beschikbaar stellen en verzoeken jullie geen gebruik van de beachvelden te maken.
 4. Wij verzoeken iedereen om ook de richtlijnen te volgen om sociale afstand te bewaren en geen vergaderingen te organiseren waarbij mensen fysiek bij elkaar komen. Dit wordt ook nadrukkelijk geadviseerd door NOC*NSF en het bestuur ondersteunt dit advies. Wij realiseren ons terdege dat dit creativiteit vergt om juist in deze tijd zaken af te kunnen stemmen. Ook als bestuur hebben we ervoor gekozen om dit met behulp van andere hupmiddelen te doen. Hiervoor zijn email, Whatsapp, telefoon en skype of Facetime prima hulpmiddelen om toch zaken af te kunnen stemmen.
 5. In april zijn traditioneel de eindfeesten gepland van de WAV en de competitie. Of deze feesten op de reeds geplande data in de vertrouwde vorm doorgang kunnen vinden, is op dit moment nog niet in te schatten. Dit zal sterk afhangen van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in Nederland en de besluiten die nog moeten worden genomen over de afwikkeling van de competities. Wij stellen voor dat we wachten met de voorbereidingen van beide feesten tot we daar meer duidelijkheid over hebben.

In een eerder bericht hebben we aangegeven dat een lid van onze vereniging positief was getest op Corona. Bij de tweede test is gebleken dat dit lid niet is besmet met het Coronavirus. Uiteraard zijn we blij met dit bericht.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen fors ingrijpen op het plezier dat wij met elkaar gewend zijn te hebben in de beoefening van ons geliefde spelletje. Dit zijn bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen. Wij vragen dan ook eenieder dit serieus te nemen en naar te handelen. Wij hopen dat we snel met positievere geluiden kunnen komen en onze activiteiten weer op kunnen starten. We vertrouwen op jullie begrip.

Coronavirus en volleybal

By | Nieuws

Het is jullie ongetwijfeld niet ontgaan, het Coronavirus wat wereldwijd rondgaat heeft ook Nederland bereikt en zal ongetwijfeld de komende weken ook in Nederland verder toenemen. Met dit bericht willen we meer duidelijkheid geven over het al dan niet doorgaan van trainingen en geplande wedstrijden en toernooien.

Deze week is na een korte carnavalsstop weer een week waarin gewoon wordt getraind. Ook zijn vanaf deze week weer volop wedstrijden gepland in de WAV en in de Nevobo competitie.

Op dit moment is er geen reden om maatregelen te treffen of wedstrijden/evenementen af te gelasten. We houden de situatie vanzelfsprekend in de gaten en laten ons adviseren door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF.

Basis hygiëne

We raden sporters en publiek wel aan extra te letten op de basis hygiëne. Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Dit zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Ook kunnen we ons voorstellen dat je voor en na de wedstrijd geen handen wil schudden. Wanneer dat het geval isadviseren wij je om dit vooraf via de aanvoerder met de scheidsrechter te bespreken. Hier zal zeker begrip voor zijn.
 • Mocht je toch griepverschijnselen hebben (hoesten en koorts, etc.) dan gaan we er vanuit dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt en thuis blijft. Het is dan ook verstandig om contact op te nemen met je huisarts en dit even laat weten aan je trainer/coach en aanvoerder.
 • Meer informatie lees je op de site van het RIVM.

Mochten er wijzigingen komen in de situatie in Nederland die aanleiding zijn om verdergaande maatregelen te treffen zoals het afgelasten van wedstrijden, toernooien en/of trainingen dan zullen we jullie uiteraard direct daarover informeren.

Met sportieve groet,

Olaf Melsen
Voorzitter Saturnus/HC

Start-to-Volley

By | Nieuws

Regelmatig ontvangt volleybalvereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans het verzoek van mensen die graag willen gaan volleyballen. Men heeft op het strand of op de camping een leuk spelletje gespeeld en wil dit een vervolg geven. Binnen de huidige organisatie van Saturnus/HC lukt het niet om deze beginnende volleyballers iets passends te bieden. Voor starters is er nog geen plaats. Dit gaat veranderen!

Kennismaking voor beginners
In februari 2020 start Saturnus/HC met start-to-volley. Met 11 kennismakingslessen maken beginners kennis met volleybal. Deelname is mogelijk voor iedereen vanaf ca. 18 jaar.

Volleybal is een technisch uitdagende sport. In 11 lessen worden de basisvaardigheden aangeleerd en wordt het spel uitgelegd. Met een rustige opbouw van het programma zorgt een zeer ervaren trainer er voor dat iedereen mee kan doen. Samen met een sportfysiotherapeut stemt hij het programma af op de bewegingsvaardigheden van de startende speler.

Start-to-volley is een ideale gelegenheid om aansluiting te vinden bij de recreantentraining van de vereniging (zie hierna). En voor de geïnteresseerde is er de mogelijk om in de zomermaanden aan te sluiten bij de Beachtrainingen op de velden bij MuzeRijk. 

De kosten voor deelname aan start-to-volley bedragen € 35,- (eenmalig).  De lessen vinden plaats in de sporthal van MuzeRijk op dinsdagavond van 20.30 tot 22:00 uur. De groep heeft ruimte voor maximaal 14 deelnemers. Bij voldoende aanmeldingen  overwegen we met een tweede groep te starten om 19.00 uur 

Meer informatie volgt snel. Voor nu, ben je geïnteresseerd, wil je graag op de hoogte gehouden worden of je plekje al veilig stellen, stuur ons een mailtje op mailadres starttovolley@saturnushc.nl

Recreantentrainingen
Saturnus/HC organiseert al jaren een recreantencompetitie (de WAV, Winter Avond Volleybal). Teams, ingedeeld in meerdere klassen strijden om het kampioenschap, en vooral: de eer. Vanaf september 2020 biedt de vereniging ook trainingen aan voor recreanten. Deze training is interessant voor:

 • Spelers die enthousiast zijn geworden door start-to-volley, 
 • Spelers die willen volleyballen en al enige ervaring hebben,
 • Spelers uit de recreantencompetitie die graag (extra) willen trainen.

Bekijk hier de pagina van start-to-volley.

ALV Documenten

By | Nieuws

Woensdag 27 november 20:00 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er worden belangrijke onderwerpen besproken. Via deze weg kunnen jullie de agenda en bijlagen van de vergadering inkijken. We zien jullie graag op de ALV.

485,81 euro van Rabo Clubsupport

By | Nieuws

Allereerst willen wij de stemmers bedanken voor jullie stem op ons! Wij hebben maar liefst 485,81 euro in ontvangst mogen nemen van de Rabo Clubsupport actie! Zo kunnen wij de Speeltuin een extra input geven waar hopelijk weer nieuwe initiatieven uitkomen!

Saturnus Speeltuin zorgt wekelijks voor veel speelplezier voor kinderen van 4 en 5 jaar. Elke zaterdagochtend kunnen deze kinderen deelnemen aan een leuk spel- en beweegparcours. Dit bevordert de motorische vaardigheden en sportopvoeding van jonge kinderen. Juist omdat deze vaardigheden in de moderne technische samenleving steeds meer op de achtergrond komen staan, willen wij door dit initiatief voor meer aandacht voor beweging op jonge leeftijd zorgen.

Met het geldbedrag van de Rabo Clubsupport zorgen wij ervoor dat kinderen onder professionele begeleiding kunnen blijven rennen, klimmen, springen, vangen, gooien en op allerlei andere manieren plezier hebben. Met behulp van dit bedrag kunnen wij nieuwe materialen, trainers en trainingen verzorgen. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie steun!

Hoofdsponsor Hendriks Coppelmans tekent 2 jaar bij

By | Nieuws

Tijdens de jaarlijkse Presentatiedag op 14 september hebben Saturnus en hoofdsponsor Hendriks Coppelmans Bouwgroep het sponsorcontract met twee jaar verlengd. Beter kon het seizoen niet geopend worden!

De sponsorrelatie met de in Uden gevestigde bouwer en ontwikkelaar is voor Saturnus/Hendriks Coppelmans al ruim 20 jaar een vertrouwde basis. Niet alleen vanwege de financiële bijdrage maar ook vanwege de grote betrokkenheid die het bedrijf toont bij de vereniging. Maatschappelijke betrokkenheid zit onze hoofdsponsor dan ook echt in de genen.
De verbintenis, die doorloopt tot medio 2021, werd zaterdag feestelijk gevierd. Onder andere met een bijzondere entree van algemeen directeur Bart Hendriks in thuisbasis MuzeRijk. Het ‘waar-is-Bart’filmpje, waarin kleine en grote verenigingsleden figureerden, kun je hier nog eens terugkijken.

Saturnus Speeltuin vanaf 19 oktober weer van start

By | Nieuws

Na het grote succes van de Saturnus Speeltuin in mei en juni hebben we besloten deze activiteit voor kleuters komend seizoen voort te zetten. Vanaf zaterdag 19 oktober kunnen kinderen van 4 en 5 jaar wekelijks deelnemen aan dit leuke spel- en beweegparcours. Door de vereniging open te stellen voor kleuters, dragen we bij aan motorische vaardigheden en sportopvoeding van jonge kinderen. Een mooie basis voor elke sport en natuurlijk ook voor (mini)volleybal.

Wat kun je verwachten?
De speeltuin is bestemd voor kinderen van 4 en 5 jaar en is gericht op lekker samen bewegen. De kinderen gaan onder professionele begeleiding heerlijk rennen, klimmen, kruipen, springen, vangen, gooien en vooral veel plezier hebben bij de spelletjes en het beweegparcours. Ouders mogen, als ze dat willen, bij de start en einde meedoen.

Data: op zaterdagen vanaf 19 oktober (m.u.v. zaterdagen voor schoolvakanties)
Tijd: van 9.15 tot 10.15 uur (9.00 uur aanwezig)
Locatie: Sporthal MuzeRijk, Klarinetstraat 4 Uden
Kosten: € 1,- per keer per kind (contant betalen bij binnenkomst)
Maximaal 35 kinderen. VOL=VOL

Je bent niets verplicht. Dus geen lidmaatschap, geen aanmelding of verplichting. Kom gewoon gezellig meedoen!

Voor meer informatie: speeltuin@saturnushc.nl