IN MEMORIAM – Cees Vermeij

By | Nieuws

1939 – 2020

Je speelde volleybal in de WAV (Winter Avond Volleybalcompetitie) bij team Van Oort en later werd je speler van “team Gold” van Saturnus. Daarnaast heb je als trainer en coach teams begeleid, zowel binnen Saturnus, als binnen de WAV. Op een gegeven moment was de functie van secretaris binnen het bestuur vacant en heeft Twan van Hout ervoor gezorgd dat jij deze functie op je ging nemen. Als secretaris zorgde je er jaarlijks voor dat de vereniging de subsidie voor de jeugdleden ontving via de gemeente. 

Je was geen man van jaarverslagen schrijven, dat lag achter ons, was voorbij, zo liet je altijd duidelijk merken. Aan het verleden niet te veel aandacht en tijd besteden. Het heden en de toekomst was veel belangrijker voor jou. Zo kunnen we in de archieven van de vereniging nog altijd een Sinterklaasgedicht vinden, wat jij maakte als jaarverslag van het secretariaat.

Dit gedicht geeft eigenlijk precies aan hoe je was, met je gevoel voor humor en je relativeringsvermogen. 

VERSLAG SECRETARIS         25-1-2011
Hierbij het verslag van uw secretaris
Brieven, e-mails, telefoon 
Elke dag, da’s heel gewoon
Zes bestuurders, 300 leden
Waarvan een deel het erg goed deden
Aanvraag subsidies, overleg met gemeente
Alles op tijd want anders….wee je gebeente
Bloemetje hier receptietje daar
Stijf in het pak en ouwehoeren maar
Vergaderingen elke vier weken
De meeste problemen gladgestreken
Dan wil ik u er nog eens op wijzen
Dat het bestuur behoorlijk begint te vergrijzen
De Algemene Ledenvergadering is weer in november
Die komt, zoals bij u bekend, vlak voor december
Daarom ben ik maar een rijm gaan verzinnen
Je kunt er per slot, niet vroeg genoeg mee beginnen
Tot slot, ik zal u niet langer plagen
Meldt u zich als u iets heeft te vragen. 

Tijdens een training raakte je onwel, daarna heb je een aantal weken in kritieke toestand in het ziekenhuis gelegen, gelukkig knapte je op, maar Je hart werkte nog maar voor een beperkt deel. Van stoppen wilde je echter niet weten, er was nog teveel te doen!

Je beet je vast in de ontwikkeling en opzet van de nieuwe sporthal MuzeRijk. Hiertoe voerde je onderhandelingen met de gemeente, de architect, de inrichters en ga zo maar door. Hiervoor had je een lange adem nodig en een grote dosis positiviteit, want de onderhandelingen met de betreffende disciplines verliepen vaak moeizaam en liepen niet synchroon met de belangen van Saturnus. 

Jij vond het belangrijk dat er vanaf een tribune contact met de spelers in de zaal kon zijn. Hiervoor zijn de “Saturnus-balkons” gemaakt. Jij hebt eigenhandig het beton gestort voor deze balkons. 

Om je te danken voor je werkzaamheden en jarenlange inzet heeft de vereniging je benoemd tot Lid van Verdienste. Na het overlijden van je vrouw Leny vorig jaar, sloot je je aan bij het clubje “MuzeRakkers”, die elke zaterdag samen volleybal keken en gezellig bij komen praten in de sporthal.

Je was en bleef een rasechte Amsterdammer, maar wel eentje die goed aarde in ons eigen Brabant! Cees, we willen je bedanken voor alles wat je voor de vereniging hebt gedaan, we zullen je niet vergeten.

We wensen je kinderen Roy en Audrey met hun partners en kinderen erg veel sterkte toe.

Beachclinic TeamNL Beach Tour!

By | Saturnus Beach
Stefan Boermans

De vakantie zit er weer bijna op! Dat betekent dat we binnenkort weer binnen mogen trainen, maar dat betekent ook dat de beachtrainingen ten einde komen. Gelukkig staat er een hele leuke afsluiting voor de boeg!

Aanstaande maandag 17 augustus 2020 van 18:25 tot 19:30 uur geven beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot een clinic voor enkele jeugdleden van ons! Deze clinic is een onderdeel van de TeamNL Beach Tour. “Het begon allemaal met een idee van onze bondscoach Victor Anfiloff”, legt topbeachvolleyballer en projectleider Christiaan Varenhorst (30 jaar) uit. “We zijn door de coronacrisis voor het eerst een hele zomer in Nederland en dat biedt ons de kans om eens iets terug te geven aan de jeugd, beredeneerde hij. Zo is het balletje gaan rollen en is TeamNL Beach Tour tot stand gekomen.” Op die manier krijgen jonge talenten niet alleen tips & tricks van de professionals, maar ook een inkijkje bij een echte topsporttraining. Superleuk dat zij ook bij ons langskomen om onze jeugd het een en ander bij te leren!

Yorick de Groot

Beachliefhebbers zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om te komen kijken naar deze clinic als zij de RIVM richtlijnen in acht nemen. Uiteraard is pers van harte uitgenodigd om bij de clinic aanwezig te zijn. Indien u de clinic wilt bijwonen, dan vragen wij u om zich vooraf aan te melden bij de organiserende vereniging: secretaris@saturnushc.nl.

IN MEMORIAM – Pierre van den Oever

By | Nieuws

Pierre was ruim 35 jaar betrokken bij Saturnus/Hendriks Coppelmans. Van 1995 tot 2005 was hij als lid van de Technische Commissie ook de grote organisator om de teams op orde te krijgen. Pierre stond bekend als ‘de grote regelaar’. In die jaren waarin Saturnus uitkwam in de nationale competitie was Pierre de man die altijd wel spelers, nieuwe talenten, trainers en coaches naar onze vereniging wist te halen. Pierre was in die jaren al bekend als de man met de telefoon. Hij heeft daarnaast ook diverse sponsors aangebracht. Pierre stond ook bekend als ‘de man waar je geen nee tegen zegt’.

Pierre had altijd tijd voor een grap. En wanneer hij je met de bekende pretogen een vraag stelde, wist je al dat er een mooie grap zou volgen. Hij was ook iemand die altijd aandacht had voor de sociale aspecten binnen de vereniging. 

Pierre van den Oever is ook jarenlang de organisator geweest van het beroemde Pater Buis toernooi, vernoemd naar de man die het volleybal naar Nederland heeft gebracht. Verder heeft Pierre ook nog vele jaren meegedraaid in de organisatie van de Winteravond Competitie, de WAV.

We zijn Pierre veel dank verschuldigd en gaan hem enorm missen. Het bestuur van Saturnus/Hendriks Coppelmans heeft Pierre postuum benoemd tot lid van verdienste.

Pierre, bedankt voor je inzet, voor je energie, voor je vriendschap. We wensen Mirriam, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

IN MEMORIAM – Ton Nefkens

By | Nieuws

Jarenlang maakte Ton deel uit van het bestuur en eind jaren zeventig vervulde hij met verve een rol binnen de technische commissie. Ton regelde daar voor de 35 teams die de vereniging toen rijk was, alle zaken op technisch gebied, met behulp van een typemachine en heel veel persoonlijke gesprekken. Computers, mobiele telefoons en social media waren er destijds namelijk nog niet. Een enorme klus die hij jaar op jaar weer wist te klaren.

Ton werkte bij de Luchtmacht en de precisie en vindingrijkheid die hij daar in zijn werk nodig had, heeft hij ook altijd binnen de vereniging ingezet. Hij onderhield contacten met de leverancier van speel- en sporttoestellen. Als er ergens een mankement was, probeerde hij eerst zelf het euvel te verhelpen voordat hij een beroep deed op de leverancier. Vaak lukte het hem dat ook en kwam de leverancier er niet aan te pas. Ook zorgde hij nauwgezet voor de beschikbaarheid van materialen op de verschillende trainingslocaties.

Ton was sociaal zeer betrokken en verzamelde geschikte goederen voor de zustervereniging van Saturnus: ‘White Dove Sporting’ in Ghana. Als medeorganisator was Ton meerdere jaren betrokken bij het Pater Buis toernooi tijdens 4 Uden Sportief.

De afgelopen jaren was Ton voor de spelers van Saturnus het meest bekend als zaalwacht. Een karakteristiek beeld daarbij was dat Ton enorm secuur op zijn eigen secure wijze na de wedstrijden de netten op zijn knieën opvouwde om ze vervolgens keurig netjes op te kunnen bergen. Daar wilde hij niet bij geholpen worden!

We gaan Ton enorm missen en zijn hem heel veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet gedurende vele jaren voor onze vereniging.

Wij wensen Ria, Ton jr., Inge, hun partners en kleinkinderen heel veel sterkte met dit zware verlies.

IN MEMORIAM – Cees ter Horst

By | Nieuws

Vrijdagochtend 2 april jl. is het stil in de St. Annastraat als de kleine rouwstoet stapvoets aan ons voorbij trekt. In deze tijd van het Corona-virus is afscheid nemen moeilijk en beperkt. Ook Cees is ons ontvallen ten gevolge van het Corona-virus, hij was pas 67 jaar.

Cees, vaste spelverdeler van H2. Met zijn typische stijl. Alles speelde hij bovenhands, ook al moest hijzelf daarvoor bijna naar de grond en daarna zelf afrollen. Op de tribune van ‘de Deel” werd na de eigen wedstrijd altijd naar wedstrijden gekeken van damesteams. Daarna werd er nagepraat bij Henk Angèr.

Cees was bestuurslid van de vereniging in de zeventiger jaren van de vorige eeuw.Een van de taken die hij op zich nam was de TC Jeugd. De naam van de vereniging was toen Saturnus de Molen, we kregen ons eerste eigen clubhuis “De Schelft” op de eerste etage van de boerderij op Bijland.Cees heeft zich jaren ingezet om de bar draaiend te houden qua inkopen, bemanning etc. Elke Nieuwjaarsnacht iets na middernacht was de Schelft open en kwamen de leden bij elkaar om samen een borrel te nemen op het nieuwe jaar. Clubhuis “de Schelft” verhuisde naar andere locaties en Cees verhuisde mee. Nadat Cees stopte met competitie spelen, heeft hij nog jaren in de WAV gespeeld. Cees was een echte verenigingsman, ging mee naar toernooien en was altijd in voor een grap.Zijn imitatie van “meneer de Groot” uit de “Dik voor mekaar show” was onnavolgbaar.

Jaren reed hij naar Oss eerst naar Organon, daarna Dyosinth, waar hij wereldwijd grondstoffen inkocht voor de medicijnen die er gemaakt werden. Voor alle bewezen diensten is Cees benoemd tot “Lid van Verdienste” van de vereniging.Cees is ziek geworden en heeft zich daarna teruggetrokken uit de vereniging.Samen met Wilma hebben ze nog een aantal mooie jaren gehad in hun prachtig verbouwde huis.

Cees is gaan schilderen en de laatste jaren wandelde hij vaak met Wilma en de hond door het buitengebied van Uden.

Wij wensen Wilma en alle dierbaren van Cees veel sterkte met dit verlies.

IN MEMORIAM – Jan Gevers

By | Nieuws

In 1963 trouwde Jan met zijn Jo en ging hij in Volkel wonen. Hij speelde toen volleybal bij de KAJ (Katholieke Arbeidsjongeren in Veghel). Zijn buurman, Sjef Bongers speelde volleybal, bij Activia en vroeg aan Jan of hij niet samen met hem een volleybalvereniging wilde beginnen. Aldus geschiedde en in 1963 richtten zij samen Volleybal Vereniging Volkel op. In 1964 werd de naam gewijzigd in Saturnus. Op de vraag waarom Saturnus antwoordde Jan dat de planeet Saturnus in die tijd veel in het nieuws was. Sjef werd de eerste voorzitter en Jan de eerste penningmeester van de club.

Jan was spelverdeler en in de eerste jaren aanvoerder van het 1e herenteam. Hij was actief als scheidsrechter en werd trainer. Hij stond bekend als Mister Saturnus waarvan bekend was dat alles tot in de puntjes geregeld was.

Jan was coach van een jeugdteam en bij de uitwisselingen met Preussisch Oldendorf, de bevriende Duitse volleybal vereniging, was Jan altijd van de partij. Hij zorgde als een “vader” voor zijn team. Jan was de organisator van de “Freddy boys”, een jaarlijks volleybalweekend in België, waar drie teams van Saturnus aan deelnamen. Een geweldige happening voor alle deelnemers.

In de jaren daarna bleef Jan tal van activiteiten verrichten voor ‘zijn club’. Zo heeft hij onder andere de wedstrijdleiding verzorgd voor het Winteravondvolleybal, wat nog steeds een bloeiende competitie is. Maar ook was hij de organisator van het ‘Grastoernooi’ op de velden van FC Uden en het Beachvolleybaltoernooi op Bedaf. Gedurende het jaar verhuurde Jan de beachnetten die de vereniging in eigen beheer had.

Jan was altijd een grote inspirator en organisator bij de totstandkoming van de eigen clubhuizen, denk aan de boerderij op Bijland, de brandweerkazerne, maar heeft ook medegewerkt aan de opbouw van de sporthal clubhuis De Ring in de voormalige H. Geest kerk.

Na zijn pensionering heeft Jan samen met Arend Koops en Nol Vesters jarenlang zorggedragen voor het beheer van Sporthal De Ring en clubhuis de Schelft, het eigen onderkomen van Saturnus met eigen bar.
Saturnus is heel dankbaar voor alles wat Jan voor het volleybal en voor zijn club heeft betekend.

Wij wensen Jo, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

IN MEMORIAM – Martien van Hout

By | Nieuws

Martien en Saturnus, dat spreken we al jaren in één adem uit. Peter ging al vroeg volleyballen bij Saturnus. Martien vond zijn plek bij de vereniging en werd lid in april 1978. Hubert, Twan, Jolande en Mariëlle volgden. Ook zijn lieve Dini werd kind aan huis bij Saturnus. Het hele gezin praatte vaak samen over wedstrijden na. Daar genoot hij met volle teugen van. 

Hij volleybalde zelf met de ambtenaren van de gemeente Uden in de recreantencompetitie bij Saturnus. Op maandag trainde hij in het gymzaaltje van de St Jozefschool. Saturnus speelde toen nog in de ‘Deel’, maar het verenigingsleven was te vinden in De Schelft, de zolder van een oude boerderij in Uden. Martien was daar vanaf de eerste dag veel te vinden om de vereniging te helpen met van alles. Niets was hem te veel. 

Toen de Schelft werd gesloopt moest er een nieuw onderkomen worden gevonden. Martien had als ambtenaar bouw- en woningtoezicht goed zicht op locaties in Uden. Een schoolgebouw aan de Kornetstraat lag mooi centraal en Martien zette al zijn vrije tijd in om er een nieuwe Schelft van te maken. Hij was ontzettend handig daarin. Ook dit gebouw moest naar de vlakte. Een nieuw onderkomen werd gevonden in de voormalige kerk Heilige Geest. Hier ontstond De Ring en ook nu was Martien niet weg te denken met zijn bouwkundige tips en technisch inzicht. Martien is door zijn inzet erelid van Saturnus geworden. Hij was daar ontzettend trots op!! 

Uiteraard volgde hij alle kinderen en daarna kleinkinderenaltijd en overal met het volleyballen. En dat waren er nogal wat! Hij zat bij de Ring altijd op zijn oud vertrouwde plekjeachter het glas, samen met zijn Dini, volleybal te kijken. InMuzeRijk hadden Martien en Dini ook een vast stekkie. Dit is voor iedereen bij Saturnus een vertrouwd beeld geworden. Martien is nog enkele jaren zaalwacht geweest in MuzeRijk. Tot het laatste moment had hij Saturnus in zijn hart. Jong en oud kende hem. 

Martien, ontzettend bedankt voor wat jij voor Saturnus betekende.

Update! Trainingen en wedstrijden afgelast

By | Nieuws

Wij hebben, als vereniging, uiteraard maatregelen genomen in verband met het Coronavirus. We volgen hierbij de lijn van de overheid en het RIVM, alsmede die van NOC*NSF. Wij verzoeken jullie hiervan kennis te nemen en ook naar te handelen.

  1. Binnen onze vereniging zijn alle activiteiten t/m 6 april a.s. opgeschort. Dit betekent dat er gedurende die periode geen trainingen, competitie-, oefen- en trainingswedstrijden plaatsvinden, ook niet in de WAV. Dit heeft volgens Nevobo geen consequenties voor de promotie- en degradatiekansen van onze teams. Hoe het verdere competitieverloop zal plaatsvinden, is nog niet bekend en zullen wij aan jullie communiceren zodra we daar nader bericht over ontvangen.
  2. Wij leveren gedurende deze periode ook geen barvrijwilligers meer aan Stichting MuzeRijk. Inmiddels heeft Stichting Muzerijk ons advies om MuzeRijk te sluiten overgenomen. Dit betekent dat er ook geen toegang meer is tot MuzeRijk in ieder geval t/m 31 maart a.s. Dit mede met het oog op de kwetsbare groep ouderen die woonachtig is in MuzeRijk.
  3. Wij faciliteiten gedurende deze periode ook geen beachvolleybal. Dit betekent dat we geen materialen beschikbaar stellen en verzoeken jullie geen gebruik van de beachvelden te maken.
  4. Wij verzoeken iedereen om ook de richtlijnen te volgen om sociale afstand te bewaren en geen vergaderingen te organiseren waarbij mensen fysiek bij elkaar komen. Dit wordt ook nadrukkelijk geadviseerd door NOC*NSF en het bestuur ondersteunt dit advies. Wij realiseren ons terdege dat dit creativiteit vergt om juist in deze tijd zaken af te kunnen stemmen. Ook als bestuur hebben we ervoor gekozen om dit met behulp van andere hupmiddelen te doen. Hiervoor zijn email, Whatsapp, telefoon en skype of Facetime prima hulpmiddelen om toch zaken af te kunnen stemmen.
  5. In april zijn traditioneel de eindfeesten gepland van de WAV en de competitie. Of deze feesten op de reeds geplande data in de vertrouwde vorm doorgang kunnen vinden, is op dit moment nog niet in te schatten. Dit zal sterk afhangen van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in Nederland en de besluiten die nog moeten worden genomen over de afwikkeling van de competities. Wij stellen voor dat we wachten met de voorbereidingen van beide feesten tot we daar meer duidelijkheid over hebben.

In een eerder bericht hebben we aangegeven dat een lid van onze vereniging positief was getest op Corona. Bij de tweede test is gebleken dat dit lid niet is besmet met het Coronavirus. Uiteraard zijn we blij met dit bericht.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen fors ingrijpen op het plezier dat wij met elkaar gewend zijn te hebben in de beoefening van ons geliefde spelletje. Dit zijn bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen. Wij vragen dan ook eenieder dit serieus te nemen en naar te handelen. Wij hopen dat we snel met positievere geluiden kunnen komen en onze activiteiten weer op kunnen starten. We vertrouwen op jullie begrip.