Update! 

Helaas zijn ook wij genoodzaakt om al onze sportactiviteiten met ingang van 15 december 2020 stop te zetten in verband met de nieuwe maatregelen. Het is van 15 december tot en met 19 januari a.s. voor al onze leden (Saturnus Speeltuin, mini’s, jeugd en senioren) dan ook niet mogelijk om te komen trainen.
We zullen het jullie laten weten wanneer we weer kunnen opstarten.

Voor vragen over vorenstaande kunnen jullie terecht bij de TC en/of het bestuur.

Update n.a.v. de persconferentie van 28 september jl.
Een mondkapje dragen is in MuzeRijk verplicht. Wanneer u de sportzaal betreedt, mag het mondkapje af.
Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij niet meer de mogelijkheid om publiek te ontvangen. Alle wedstrijden zullen vanaf nu dan ook worden gespeeld zonder publiek. Er is een livestream geïnstalleerd op veld 1 waardoor sommige wedstrijden alsnog bekeken kunnen worden. De livestream is elke zaterdag te vinden op onze social media en Youtube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCvJrHL1I8Jaeof3Oj7-TPLA?view_as=subscriber
Uitspelende teams kunnen bij aanvang van de wedstrijd aangeven of zij wel of niet bezwaar hebben tegen deze livestream.
De horeca/bar is tot nader bericht gesloten.
Mochten er bij bezoekende jeugdteams chauffeurs meekomen, mogen zij (mits het aantal binnen de perken blijft) tijdens de wedstrijd in ons horecagedeelte verblijven.

Protocol Saturnus voor wedstrijden

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 2. Kom omgekleed naar de wedstrijden. Schoenen kunnen boven (in MuzeRijk) worden gewisseld.
 3. De sportzaal is alleen toegankelijk voor spelers, coaches, verzorgers, officials en zaalwacht. Publiek kan de wedstrijden boven bekijken vanaf de balkons en vanuit het horeca gedeelte. Houdt wel 1,5 meter in acht.
 4. Bij de entree van de sportzaal beneden is het verzoek aan iedereen om je handen te ontsmetten.
 5. Aanvoerder of coach van bezoekende teams vragen wij zich te melden bij de zaalwacht, direct bij het betreden van de sportzaal (beneden) rechts. Daar wordt het protocol uitgereikt.
 6. De kleedkamers en douches kunnen na de wedstrijd worden gebruikt. Maak hier gespreid gebruik van, zodat je daar de 1,5 meter in acht kunt nemen.
 7. Scheidsrechters worden verzocht om een eigen fluitje te gebruiken. Mocht je dit niet hebben dan kan je gebruik maken van een knijpfluitje. Scheidsrechters gebruiken eigen kleding. De truien van de vereniging worden niet gebruikt. Mocht je geen official kleding hebben kies dan bij voorkeur een wit shirt en meld dit voor de wedstrijd even bij de tos.
 8. De bidons van de teams mogen tot nader bericht niet worden gebruikt. Neem dus je eigen bidon of flesje mee.
 9. In de spelregels is nu opgenomen dat yellen kan worden gezien als onbehoorlijk gedrag en met geel kan worden bestraft. Mocht je toch willen yellen als team verzin dan een goed alternatief (zonder schreeuwen en handcontact).
 10. In MuzeRijk zijn looproutes aangebracht. Iedereen wordt dan ook dringend verzocht de pijlen te volgen. De trap naar de sportzaal mag in twee richtingen worden gebruikt. Hou daar wel de afstand in de gaten. Dus maak ruimte voor elkaar als je iemand passeert of tegen komt.

Mocht je voor of na de wedstrijd gebruik willen maken van de horeca dan geldt het horeca protocol en wordt je verzocht in te schrijven in het bezoekersregister. Iedereen wordt verzocht de aanwijzingen van het barpersoneel op te volgen.

Coronaprotocol voor sporten in de zaal - 21 augustus 2020

Vanaf 22 augustus 2020 starten we weer met trainingen in de zaal. Omdat we nog steeds te maken hebben met de veiligheidsrichtlijnen ter preventie van corona hanteren we onderstaand protocol.

Behalve leden van onze vereniging zijn we ook bezoekers van MuzeRijk en dus wordt iedereen verzocht zich ook aan de regels van MuzeRijk te houden. Gedraag je als gast en wanneer je wordt aangesproken door een vrijwilliger ga niet in discussie als het gaat om onderstaande regels. Hieronder in het kort de regels die voor jullie van belang zijn.

Bezoekers van MuzeRijk zijn:

 1. verantwoordelijk voor hun eigen gedrag conform de richtlijnen van het RIVM;
 2. verplicht zich te houden aan de opgestelde onderstaande richtlijnen in het belang van de eigengezondheid én die van anderen;
 3. bij binnenkomst verplicht de handen te desinfecteren met de daarvoor bestemde en terbeschikking gestelde middelen;
 4. verplicht om de gegevens in te vullen in de registratiemap voor bij de ingang, indien zij eenbezoek brengen aan het horecagedeelte;
 5. verplicht de aangegeven looproutes te volgen en bij de entree, diegene die MuzeRijk verlatenvóór te laten gaan.

Wanneer je naar de sportzaal gaat, heb je te maken met ons eigen protocol. Uiteraard is ook het dringend verzoek om je aan dit protocol te houden voor je eigen gezondheid en die van anderen.

Protocol Saturnus voor gebruik sportzaal en douches

 1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, of positief getest bent op het coronavirus (COVID-19). Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
 2. Het advies is om geen risico’s op te zoeken waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een ongeval). Als je tot een risicogroep behoort, adviseren we om zoveel mogelijk sociaal contact te vermijden en niet samen te sporten.
 3. Toegang tot de sportzaal wordt vooralsnog alleen verleend voor de sporters, trainers en coaches. Ouders en publiek blijven boven, houd daarbij de 1,5 meter afstand goed in acht en ook hier wordt gevraagd om de regels van de accommodatie MuzeRijk op te volgen. Mochten kinderen nog hulp van ouders nodig hebben om zich om te kleden, is het verzoek om thuis om te kleden en boven in MuzeRijk de schoenen te wisselen voor sportschoenen. Ouders gaan niet mee naar beneden, dus ook niet in de kleedruimtes.
 4. De kleedruimtes en douches mogen worden gebruikt (de douches zijn 21 augustus jl. ook allemaal geïnspecteerd op legionella en veilig verklaard). Hiervoor zijn geen bijzondere maatregelen nodig. Houd wel rekening met voldoende afstand. Bij trainingen is het advies om gespreid te douchen. De douches en kleedruimtes worden iedere dag grondig schoongemaakt en ontsmet. Leden van onze vereniging hoeven hier niets te ontsmetten.
 5. Ontsmetten van de materialen (ballen, netpalen enz.) wordt ook niet meer nodig geacht.
 6. Bij het verlaten van MuzeRijk en/of het Udens College is wel het advies om je handen teontsmetten. Ontsmettingsmiddel wordt door de verhuurder van de accommodatie verstrekt.
 7. Tijdens het sporten behoeft de 1,5 meter afstand niet in acht te worden genomen en ook blokacties en korte contactmomenten zijn toegestaan. Wel is het advies om bij een yell geen contact te hebben met de handen. Er is inmiddels al een nieuw ritueel ontstaan om elkaar met de buitenkant van de elleboog aan te raken.
 8. Mocht in MuzeRijk gebruik worden gemaakt van de horeca (is nog niet op alle dagen beschikbaar) dan dienen de regels die daar gelden strikt te worden opgevolgd. Ook hier weer een dringend verzoek om je als gast te gedragen en de aanwijzingen van de vrijwilligers op te volgen.
 9. Op dit moment is het advies van het RIVM om bij gebruik van de auto met meerdere personen die niet uit één huishouden komen een mondkapje te dragen. Dit kan van belang zijn bij uitwedstrijden, ook in de oefenperiode. Wij vragen om dit onderling met elkaar af te stemmen of je dit wilt naleven of niet. We gaan ervan uit dat je daar onderling overeenstemming in kan vinden.
 10. Voor eventuele aanvullende maatregelen tijdens de competitie en de WAV hebben we nog nader advies ingewonnen. Mogelijk komen hiervoor nog extra richtlijnen, bijvoorbeeld voor de bezoekende teams.

Tenslotte, volleybal is een sociale sport en dat willen we ook zo houden. We kunnen ons heel goed voorstellen dat soms iemand zich weleens kan vergissen en één van bovenstaande richtlijnen over het hoofd ziet. Het zou fijn zijn dat we elkaar daar op een vriendelijke manier op aanspreken en ons allemaal verantwoordelijk voelen voor een correcte naleving daarvan. Met elkaar kunnen we allemaal een bijdrage leveren in het belang van je eigen veiligheid en die van anderen.

Mochten er vragen zijn dan ben je van harte welkom om die bij mij of één van de andere bestuursleden te stellen.