Update!

Zoals jullie ongetwijfeld hebben meegekregen, moet met ingang van 25 september a.s. iedere bezoeker vanaf 13 jaar aan een horecagelegenheid een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Dit is ook van toepassing in het MuzeRijk.

Afspraken die ingaan op 25 september 2021

  • Iedereen die verblijft in het horecagedeelte zal worden gevraagd om een geldig coronatoegangsbewijs te tonen. Dus ook wanneer je geen gebruik maakt van de horeca en alleen maar in het horecagedeelte verblijft, dien je dit bewijs te kunnen tonen.
  • Mocht je dit niet kunnen tonen, zal je vriendelijk worden verzocht om het horecagedeelte te verlaten. Dit kan door plaats te nemen op het terras buiten of beneden in de sportzaal. Uiteraard kunnen in de sportzaal geen consumpties worden genuttigd.
  • Voor diegenen die alleen komen sporten en ook voor het publiek is het niet nodig om een coronatoegangsbewijs te tonen. Wel dient deze groep rechtstreeks naar beneden naar de sportzaal te gaan.
  • Mocht je wel in het bezit zijn van een geldig coronatoegangsbewijs maar dit niet kunnen tonen (bijvoorbeeld omdat je dit thuis hebt gelaten), zal je helaas ook het horecagedeelte moeten verlaten. Ook al weet de vrijwilliger dat je wel in het bezit bent van dit coronatoegangsbewijs.

Geldig coronatoegangsbewijs

Dit mag zijn: de speciale QR code op een mobiele telefoon, een digitaal of een papieren vaccinatiebewijs wat is aangevraagd via coronacheck.nl, via de huisarts of een andere zorgverlener. Of een negatieve testuitslag via de GGD van maximaal 24 uur oud.

Tenslotte

De controle op het coronatoegangsbewijs zal worden uitgevoerd door de vrijwilligers die werkzaam zijn in het horecagedeelte. Dit zijn dus zowel de vrijwilligers van MuzeRijk als de vrijwilligers van onze vereniging. Wij vertrouwen erop dat jullie je aan bovenstaande afspraken houden en niet in discussie gaan met deze vrijwilligers wanneer ze je vragen om het toegangsbewijs te tonen.

We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat er een controle wordt uitgevoerd op de naleving van de regels die door de overheid zijn gesteld en zullen ons dan ook strak aan bovenstaand protocol moeten houden.

Mede namens de vrijwilligers die de controles moeten uitvoeren danken wij jullie voor het begrip en je medewerking.