Bestuur en Commissies

Voorzitter Olaf voorzitter@saturnushc.nl
Vice-voorzitter Vacature vice-voorzitter@saturnushc.nl
Secretaris Ingrid secretaris@saturnushc.nl
Penningmeester Ronald penningmeester@saturnushc.nl
Voorzitter Sectie Facilitair Jesse sectie.facilitair@saturnushc.nl
Voorzitter PR & Communicatie Willem-Jan sectie.marketing@saturnushc.nl
Voorzitter afdeling recreatief (WAV) Hans recreantenwav@saturnushc.nl
Contributie- en teamgelden Rianne de Groot contributie@saturnushc.nl
Ledenadministratie Hans ledenadministratie@saturnushc.nl
Voorzitter Sectie Wedstrijdwezen Ine voorzitter.sectie.wedstrijdwezen@saturnushc.nl
Secretaris Sectie Wedstrijdwezen Mirjan secretaris.sectie.wedstrijdwezen@saturnushc.nl
Coördinator Heren Rob Theunisse tk.heren@saturnushc.nl
Coördinator Dames Hubert van Hout tk.dames@saturnushc.nl
Coördinator Jeugd (A t/m C) Lette van den Heuvel tk.jeugd@saturnushc.nl
Coördinator Mini’s Veerle van den Heuvel tk.mini@saturnushc.nl
Mini’s contactpersoon ouders Vacature ouders.mini@saturnushc.nl
Secretaris mini’s Sacha vd Venne secretaris.mini@saturnushc.nl
Kleding jeugd en senioren Rianne Ligthart kleding@saturnushc.nl
Kleding mini’s Fabiënne van Duijnhoven kleding.mini@saturnushc.nl
Regio scheidsrechters Ruud Posthuma scheidsrechter.regio@saturnushc.nl
Vereniging scheidsrechters Erik van den Hoogen scheidsrechter@saturnushc.nl
Tellers Marieke van Creij-Weerts teller@saturnushc.nl
Wedstrijdsecretariaat Nevobo Jos van Zutphen wedstrijdsecretariaat@saturnushc.nl
Wedstrijdsecretariaat WAV (recreanten) Hans Verhoeven wedstrijdsecretariaat.wav@saturnushc.nl
Redactie clubblad ‘Time out’ Sander Broeksteeg timeout@saturnushc.nl
Sponsoring Joost sponsoring@saturnushc.nl
Website Sander Broeksteeg nerd@saturnushc.nl
Beheerder digitaal archief Ingrid secretaris@saturnushc.nl
Corrector (intern en extern) Will Ellenbroek corrector@saturnushc.nl
Club van Honderd Will Ellenbroek en
Maria Spekschoor
clubvanhonderd@saturnushc.nl
Sociale Zaken Noor Ellenbroek en
Maria Spekschoor
socialezaken@saturnushc.nl
Vertrouwenspersoon Joan van den Heuvel vertrouwenspersoon@saturnushc.nl
Commissie van Beroep Riny van den Heuvel,
Gerrit Meijer,
Hans Verhoeven
commissievanberoep@saturnushc.nl
Voorzitter Saturnus Beach Ine voorzitter.saturnusbeach@saturnushc.nl
Verhuur Saturnus Beach Olaf verhuur.saturnusbeach@saturnushc.nl
Toernooi Saturnus Beach Sanne van Gelder, Kas Willemsen, Christian Verwegen toernooi.saturnusbeach@saturnushc.nl
Materiaal Saturnus Beach Peter van Dam materiaal.saturnusbeach@saturnushc.nl

Het bestuur is telefonisch bereikbaar voor vragen en/of klachten via:
Ingrid, secretaris     tel. 0413-255929
Olaf, voorzitter                       tel. 06-15269327