Aanmeldformulier lidmaatschap

  * = verplicht


  ManVrouw


  JaNee

  Indien je afkomstig bent van een andere vereniging (vul in):

  Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan Saturnus/HC om per kwartaal de contributie af te schrijven. (De competitiebijdrage wordt aan het begin van het seizoen afgeschreven.)

  Vul hieronder de EXACTE tenaamstelling van je bankrekening in:

  Heeft u bezwaar tegen het gebruik van foto's voor communicatiedoeleinden?
  NeeJa


  Akkoord

  BELANGRIJK!
  - Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.
  - Met ondertekening van dit formulier geef je toestemming voor het vastleggen van de gegevens in de ledenadministratie.
  - Wil je competitie spelen? Lever dan ook zo spoedig mogelijk een recente pasfoto in tbv je Nevobospelerskaart. Mail naar: ledenadministratie@saturnushc.nl of geef hem af bij de receptie van Muzerijk (Klarinetstraat 4) t.a.v Saturnus/Hendriks Coppelmans ledenadministratie. (Digitale foto's graag als .jpg of .jpeg).
  - De ingeleverde foto zal alleen gebruikt worden voor het aanmaken van de Nevobospelerskaart.