Nieuws

Update! Trainingen en wedstrijden afgelast

Wij hebben, als vereniging, uiteraard maatregelen genomen in verband met het Coronavirus. We volgen hierbij de lijn van de overheid en het RIVM, alsmede die van NOC*NSF. Wij verzoeken jullie hiervan kennis te nemen en ook naar te handelen.

  1. Binnen onze vereniging zijn alle activiteiten t/m 6 april a.s. opgeschort. Dit betekent dat er gedurende die periode geen trainingen, competitie-, oefen- en trainingswedstrijden plaatsvinden, ook niet in de WAV. Dit heeft volgens Nevobo geen consequenties voor de promotie- en degradatiekansen van onze teams. Hoe het verdere competitieverloop zal plaatsvinden, is nog niet bekend en zullen wij aan jullie communiceren zodra we daar nader bericht over ontvangen.
  2. Wij leveren gedurende deze periode ook geen barvrijwilligers meer aan Stichting MuzeRijk. Inmiddels heeft Stichting Muzerijk ons advies om MuzeRijk te sluiten overgenomen. Dit betekent dat er ook geen toegang meer is tot MuzeRijk in ieder geval t/m 31 maart a.s. Dit mede met het oog op de kwetsbare groep ouderen die woonachtig is in MuzeRijk.
  3. Wij faciliteiten gedurende deze periode ook geen beachvolleybal. Dit betekent dat we geen materialen beschikbaar stellen en verzoeken jullie geen gebruik van de beachvelden te maken.
  4. Wij verzoeken iedereen om ook de richtlijnen te volgen om sociale afstand te bewaren en geen vergaderingen te organiseren waarbij mensen fysiek bij elkaar komen. Dit wordt ook nadrukkelijk geadviseerd door NOC*NSF en het bestuur ondersteunt dit advies. Wij realiseren ons terdege dat dit creativiteit vergt om juist in deze tijd zaken af te kunnen stemmen. Ook als bestuur hebben we ervoor gekozen om dit met behulp van andere hupmiddelen te doen. Hiervoor zijn email, Whatsapp, telefoon en skype of Facetime prima hulpmiddelen om toch zaken af te kunnen stemmen.
  5. In april zijn traditioneel de eindfeesten gepland van de WAV en de competitie. Of deze feesten op de reeds geplande data in de vertrouwde vorm doorgang kunnen vinden, is op dit moment nog niet in te schatten. Dit zal sterk afhangen van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in Nederland en de besluiten die nog moeten worden genomen over de afwikkeling van de competities. Wij stellen voor dat we wachten met de voorbereidingen van beide feesten tot we daar meer duidelijkheid over hebben.

In een eerder bericht hebben we aangegeven dat een lid van onze vereniging positief was getest op Corona. Bij de tweede test is gebleken dat dit lid niet is besmet met het Coronavirus. Uiteraard zijn we blij met dit bericht.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen fors ingrijpen op het plezier dat wij met elkaar gewend zijn te hebben in de beoefening van ons geliefde spelletje. Dit zijn bijzondere tijden die vragen om bijzondere maatregelen. Wij vragen dan ook eenieder dit serieus te nemen en naar te handelen. Wij hopen dat we snel met positievere geluiden kunnen komen en onze activiteiten weer op kunnen starten. We vertrouwen op jullie begrip.