volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
sociale commissie
Jaren geleden is deze commissie opgericht met als doel contact te houden met leden, als zij zelf even niet in staat zijn contact met de vereniging te houden.
Nelleke Cramer en Noor Ellenbroek waren destijds de initiatiefnemers.
Als vereniging zijn we heel blij, dat deze belangrijke taak door de sociale commissie wordt uitgevoerd.
 
Wat doet de Sociale Commissie?
·       Zij houden contact met zieken en geblesseerden van de vereniging.
·       Zij brengen langdurig, of ernstig zieken en geblesseerden een bezoekje en geven hen een attentie, namens de vereniging.
·       Zij sturen een kaartje bij geboorte van een kind van leden van de vereniging. Indien het op prijs wordt gesteld brengen zij hen een bezoekje.
·       Zij sturen een kaartje bij een huwelijk van een lid van onze vereniging.
·       Zij sturen een kaartje van medeleven als we horen dat er een familielid van een van onze leden is overleden (mits we dit weten).
·       Zij sturen een kaartje als er iets is gebeurd bij personen en/of bedrijven, die nauw met onze vereniging betrokken zijn, denk hierbij aan sponsoren, leveranciers, etc.
·       Zij houden het bestuur op de hoogte.
 
Hoe komt de sociale commissie aan informatie?
Als zij door bestuur, trainers, coaches en/of leden op de hoogte wordt gesteld van een van bovengenoemde zaken, dan pas kan zij haar taak uitvoeren.
 
Sterfgevallen van leden en actieve commissieleden, vallen buiten de taak van de Sociale Commissie, dit is een zaak van het Bestuur.
Hierover zal per geval overleg worden gepleegd met de voorzitter van de vereniging.

 
De commissieleden zijn:

Maria Spekschoor                                            Noor Ellenbroek
tel. 0413-265541                                              tel. 0413-265324
email: maria.s@telfort.nl                                 email: noorellenbroek29@gmail.com 

 

 
Maria_Spekschoor.jpg
Maria Spekschoor [Soc.Cie/ Club van 100/ Evenementen manager]
Noor_Ellenbroek.jpg
Noor Ellenbroek [Sociale Commissie]