volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
sectie facilitair
Omschrijving Sectie Facilitaire Zaken.

In deze sectie zijn ondersteunende activiteiten ondergebracht.
 

De voorzitter van de Sectie Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor:
 1. Geeft leiding aan de sectie en zorgt voor een goede communicatie binnen de sectie.
 2. Beheer van de bar ( administratie) i.s.m. de bar coördinator.
 3. Vertegenwoordigt de sectie in het bestuur.

emaildres: sectie.facilitair@saturnushc.nl


De coördinatie van de bardienst: (schema bardienst)

 1. Zorgt voor een jaarrooster voor de bezetting van de bar.
 2. Beheer van de bar (bevoorrading en administratie) i.s.m. de voorzitter van de sectie
 3. Geeft leiding aan de barmedewerkers.
 4. Werkt in nauw overleg met de barbeheerder.
 5. Levert informatie aan de penningmeester.
De evenementen manager:
 1. Dient ruim van te voren door iedereen binnen de vereniging geïnformeerd te worden, als er iets buiten de "normale" activiteiten wordt gepland.
 2. Zorgt ervoor dat de personen in de vereniging duidelijke instructie krijgen, hoe omgegaan dient te worden met de ruimte, die men gaat gebruiken.
 3. Informeert de betreffende personen binnen de sectie Facilitaire Zaken.

De coördinatie van de keuken:

 1. Zorgt voor een jaarrooster voor de keukenmedewerkers.
 2. Geeft zonodig leiding aan de keukenmedewerkers.
 3. Ziet toe op een verantwoordde voedselbereiding.
 4. Werkt in nauw overleg met de zaalbeheerder en de bardienst