volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
sectie wedstrijdwezen mini's

TK Mini’s
Voor meiden en jongens tot 12 jaar


Nog geen lid?
Ben je nog geen lid van onze vereniging dan verwijzen we je graag naar een andere plaats op onze website. Ga naar het hoofdje “VERENIGING” en kies dan “LID WORDEN”.


Ben je al lid?
De TK zorgt er voor dat de teams worden samengesteld en iedereen in het juiste team wordt ingedeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke voorkeur van leden én het verenigingsbelang. Je kunt je voorstellen, dat deze twee belangen soms niet helemaal gelijk lopen, maar we doen ons best, het voor een ieder zo goed mogelijk in te delen.
Daarnaast wordt gezorgd dat elk team op een bepaalde tijd kan trainen, dat er een trainer is en zo mogelijk ook een coach. Als team zijn jullie er uiteraard ook vrij in de naam van een coach, die je graag wilt, door te geven aan de TK.
Met name bij jeugdteams is het belangrijk dat er altijd een coach aanwezig is. De NeVoBo verbiedt wedstrijden van jeugdteams, waarbij géén coach aanwezig is. Meestal nemen één of meerdere ouders deze taak op toerbeurt op zich.
Peildatum voor de aanpassing van de contributie t.a.v. de leeftijd is 1 juli van elk kalenderjaar. Je hoeft hier zelf niets aan te doen, deze aanpassing vindt automatisch plaats via de ledenadministratie.


Vragen Tijdens het seizoen?

Vragen over aanmelding, stand van zaken, kleding of wat dan ook saturnusmini@hotmail.nl
ledenadministratie@saturnushc.nl voor doorgeven van adreswijziging, ander e-mail adres, ander mobiel telefoonnummer, etc.
contributie@saturnushc.nl voor al je vragen over de contributie-inning

 

Vragen na afloop van het seizoen?

Aan het einde van het seizoen wordt er een enquete naar ouders gestuurd met de vraag hoe het afgelopen seizoen verlopen is. Verder kunnen oudersverzorgers samen met hun kinderen aangeven wat ze graag willen doen voor de vereniging en wat ze graag geregeld zouden hebben voor het volgende seizoen. Wij horen graag van U/jullie.