volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
invalregeling
Omhoog invallen
In principe mag een speler 2 maal per maand 'naar boven' invallen. Bij de derde beurt speel je je onherroepelijk vast in het team waar je op dat moment invalt, waarna je nog slechts in dat team (of hoger) mag spelen voor de rest van het seizoen, tenzij je bereid bent een gehele maand NIET te spelen, waarna je (na een verzoek hiertoe van het bestuur aan de NeVoBo) weer omlaag gezet kan worden.

Was het tot nu toe zo dat een speler na tien invalbeurten in een hoger team tot dat hogere team ging behoren, nu is dat gemaximeerd op de helft van het aantal wedstrijden in een seizoen van dat team. In het algemeen zal dat dus 11 of 10 invalbeurten zijn, maar in de halfjaarscompetitie (Amsterdam) is dat in het algemeen maar 5 wedstrijden!
In beslissings- en P/D-wedstrijden mogen leden van een team dat in dezelfde klasse hoger is geëindigd dan het spelende team NIET invallen! In dat geval wordt het hoger geëindigde team namelijk al als hoger team aangemerkt, waardoor je in botsing komt met de niet-omlaag-invallen regel.

 
Omlaag invallen
Invallen bij een lager team is in principe niet toegestaan, behalve in specifieke gevallen. Het één-na-laagste team mag invallen bij het laagste team indien:
 
Gemengd invallen
In de tweede klasse en lager is gemengd spelen toegestaan. Hier mogen dames dan ook (volgens de reguliere beperkingen, dus maximaal twee keer per maand) ook invallen in herenteams van dezelfde of hogere klasse.