volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
contributie
CONTRIBUTIE PER 1 oktober 2017:
 
Betaling verloopt uitsluitend via automatische incasso.
 
  • D t/m I-jeugd (mini's) per kwartaal
   39,10
  • B en C-jeugd (12 t/m 15 jr.) per kwartaal
   48,25
  • A-jeugd (16 t/m 17 jr.) per kwartaal
   54,35
  • Senioren (18 jr. en ouder) per kwartaal
   58,40
  • Maximale  contributie per gezin per kwartaal
 Vanaf 3e lid, 10% korting over het 3e en volgende lid over de laagste contributiebijdrage.
  • Ondersteunende leden per kwartaal
     7,60
     
Peildatum voor de aanpassing van de contributie t.a.v. de leeftijd is 1 oktober van elk kalenderjaar.
 
Competiie bijdrage:
Het gaat hier om kosten die gemaakt worden voor zaalhuur wedstrijddagen, bijdrage NeVoBo teamgelden etc.
Deze betaling verloopt eveneens via een automatische incasso in oktober.
Deze bijdrage is verschuldigd wanneer je, je hebt aangemeld voor de NeVoBo competitie.
De datum waarop de vereniging de teams bij de NeVoBo op dient te geven voor het nieuwe seizoen, is hierbij bepalend.
LET OP: de vereniging dient medio mei, dit is ruim vóór de start van de nieuwe competitie, de teams voor het volgend seizoen door te geven aan de bond!
Na deze datum is de vereniging namelijk verplicht voor alle opgegeven leden en teams een bedrag aan de NeVoBo te betalen.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, is de competitie bijdrage voor het gehele seizoen verschuldigd.
Vanaf seizoen 2016-2017 is de competitiebijdrage voor de mini's verhoogd met 10,00 euro voor het gebruik van het wedstrijdshirt dat eigendom blijft van Saturnus Hendriks Coppelmans.

De bijdrage voor de NeVoBo-competitie seizoen 2017-2018 bedraagt:
  • D t/m I-jeugd (mini's) (toernooibijdrage)
60,00
  • B en C-jeugd (12 t/m 15 jr.) per seizoen
51,20
  • A-jeugd (16 t/m 17 jr.) per seizoen 
63,75
  • Senioren (18 jr. en ouder) per seizoen
83,30
 
De NevoBo int de team bijdrage voor een heel seizoen, ongeacht de duur van het lidmaatschap bij de vereniging.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging, is de NeVoBo  team bijdrage voor het gehele seizoen verschuldigd.
 
Een verzoek tot een andere betalingsregeling dient altijd schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester van de vereniging via penningmeester@saturnushc.nl
 
Beëindiging van het verenigingslidmaatschap kan uitsluitend per kwartaal en dient schriftelijk te geschieden. (dit kan dus niet via de trainer!)
De opzegging dient uiterlijk op de laatste werkdag van het kwartaal binnen te zijn op het verengingsadres of op ledenadministratie@saturnushc.nl