volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
club van 100

Stichting Club van Honderd/Saturnus

Op 30 juni 2010 is voor de “Club van Honderd/Saturnus” de “Stichting Club van Honderd/Saturnus” opgericht. Dit kon tot stand komen door de bereidwillige medewerking van “Netwerknotarissen Uden/Veghel”, die ook al jaren sponsor van deze belangrijke organisatie binnen onze vereniging zijn.

De doelstellingen zijn in de oprichtingsakte als volgt omschreven:

 • het verlenen van financiële ondersteuning voor sportieve en sociale activiteiten ten behoeve van jeugd- en minileden van de Udense volleybalvereniging Saturnus
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Deftige taal natuurlijk, maar wat dat concreet betekent voor onze club kunnen jullie in het vervolg van dit artikel lezen.

Voorzitter van de stichting is Maria Spekschoor
Secretaris / penningmeester is Will Ellenbroek

Nog even de geschiedenis van de Club van Honderd…
Zo’n 14 jaar geleden, toen onze wedstrijden nog in die onvergetelijke sporthal De Deel werden gespeeld, kwamen Aat Boender, Will Ellenbroek en Rien Toorenaar op het idee om de jeugd in onze vereniging extra aandacht en extra middelen te geven. Onder het motto “Wie de jeugd heeft, ……!”
Het idee kwam goed aan, want zaalsporten zijn nu eenmaal duur en het bestuur probeert de financiële drempel om te volleyballen natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Maar van de andere kant was en is het eigenlijk heel belangrijk de jeugd aan de vereniging te binden, niet alleen door allerlei activiteiten op volleybalgebied, maar ook op het sociale vlak.
Het aantal donateurs, bedrijven en leden, die de jeugd wel iets extra’s gunden, nam in die eerste jaren sterk toe en vlakte daarna wat af, zodat er op dit moment ongeveer 65 begunstigers zijn. Dat is mooi, maar steeds meer commissies weten de weg naar de CvH-commissie te vinden, als het om geldelijke steun gaat.

Hieronder een greep uit de activiteiten die zoal door de Club van Honderd worden gesteund:

 • De inrichting van het jeugdhonk in sporthal De Ring
 • Subsidie aan de volleybalschool Saturnus/Hendriks Coppelmans
 • Een financiële bijdrage aan Sinterklaas, die al jaren last heeft van de recessie
 • De sponsoring van de “mini van de week” (bal en shirtje)
 • De catering bij het volleybalexamen van de mini’s
 • Een attentie voor alle deelnemers aan het door Saturnus/HC jaarlijks georganiseerde Nevobo-mini-toernooi
 • Een grote bijdrage aan het jaarlijkse uitstapje voor de junioren
 • Het jaarlijkse, driedaagse minikamp
 • Voor alle andere jeugdactiviteiten, waarbij een bijdrage welkom is
 • Etc, etc, etc.

De achterliggende gedachte is, dat de Club van Honderd van mening is, dat alle jeugdleden aan alle activiteiten moeten kunnen deelnemen, ook die jeugdleden, waarvan de ouders wat minder goed bij kas zijn. Dat is goed voor de onderlinge band, die ook voor een sportvereniging van cruciaal belang is.

Mocht u zich aangesproken voelen door de doelstellingen van de Club van Honderd en wilt u er mede voor zorgen, dat alle activiteiten kunnen blijven doorgaan en misschien wel kunnen worden uitgebreid, geeft u zich dan a.u.b. op als lid. De bijdrage is 50 euro per jaar. Dat de Club van Honderd elk nieuw lid met open armen ontvangt, spreekt vanzelf! Alle Club van Honderd donateurs krijgen hun eigen naambordje in De Schelft.

U kunt zich opgeven door middel van het aanmeldingsformulier in te vullen of per mail via clubvanhonderd@saturnushc.nl.

Namens alle jeugdleden, bedankt!