volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
VOG aanvragen
Hoe gaat de VOG-aanvraag in zijn werk?:

1) Volleybalvereniging Saturnus/ Hendriks Coppelmans neemt de eerste stap voor het aanvragen van een VOG voor haar rekening.Dit geschiedt middels een digitaal proces bij Dienst Justis.
2) De vereniging vult de volgende gegevens in voor de vrijwilliger: Volledige naam, e-mailadres en geboortedatum.
3) Vervolgens ontvangt de vrijwilliger een e-mail van Dienst Justis met een link naar het persoonlijke aanvraagformulier.
4) De vrijwilliger die de VOG aanvraagt, kan met zijn/haar DigiD inloggen en het formulier verder invullen.
Mocht de vrijwilliger nog geen DigiD hebben, kan deze aangevraagd worden via deze link 
5) Afdeling COVOG van Dienst Justis beoordeelt de aanvraag en na goedkeuring, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post thuis.
6) De vrijwilliger overhandigt de originele VOG-verklaring aan de VOG-coördinator van de vereniging.
 
De VOG-aanvraag is gratis voor vrijwilligers, trainers en coaches die met minderjarigen (tot 18 jaar) werken. Klik hier voor meer informatie.
 
LET OP: een VOG is niet gratis wanneer deze aangevraagd wordt via de gemeente of digitaal.
Indien een VOG-verklaring op deze manier wordt aangevraagd, zijn de kosten niet te declareren bij de vereniging.

 
Geldigheidsduur VOG-verklaring:
Binnen onze vereniging is afgesproken dat betrokkenen 1x per 3 jaar een nieuwe VOG verklaring dienen te overleggen.
Iedere 3 jaar dient elke vrijwilliger een nieuwe VOG-verklaring in te leveren bij de VOG-coördinator van de vereniging en wel vóór 15 maart van het desbetreffende kalenderjaar.
 
Geen toekenning VOG:
Indien er geen verklaring wordt afgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat niet automatisch zeggen dat die persoon niet geschikt is voor het uitoefenen van zijn/haar functie binnen onze vereniging. Hier kunnen andere redenen aan ten grondslag liggen. Indien bovenstaande het geval is heeft de vrijwilliger de mogelijkheid een gesprek aan te vragen met de vertrouwenspersoon van onze vereniging (zie kopje Vertrouwenspersoon op onze website).
Laatstgenoemde beoordeelt of de redenen waarom er geen VOG-verklaring kan worden afgegeven, bezwaarlijk zijn voor het uitoefenen van zijn/haar functie binnen onze vereniging. Dit gesprek blijft vertrouwelijk en de uitspraak van de vertrouwenspersoon is bindend. De vertrouwenspersoon informeert de voorzitter van onze vereniging hierover.
 
Indien een vrijwilliger GEEN VOG-verklaring kan overleggen, en de vertrouwenspersoon geeft GEEN groen licht, kan de vrijwilliger GEEN functie bekleden binnen onze vereniging!