volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
vertrouwenspersoon
Joan van den Heuvel
Mailadres: vertrouwenspersoon@saturnushc.nl

Waarvoor kun je terecht bij de vertrouwenspersoon:
  • Indien je een vertrouwensgesprek wenst
  • Indien er geen VOG-verklaring wordt afgegeven;
  • Melding/bespreken van grensoverschrijdend gedrag;
Onze vertrouwenspersoon is in eerste instantie bereikbaar per mail.

Vertrouwenspersoon
Elke vereniging is verplicht een vertrouwenspersoon te hebben.
Maar wat is dat voor iemand en wat heb je eraan?
 
Wikipedia zegt het volgende:
“Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school , sportvereniging of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.
Vertrouwenspersonen komen vaak voor binnen een bedrijf of school. De persoon heeft hier dan een speciale cursus of opleiding voor gevolgd. Vertrouwenspersonen in de directe omgeving van mensen met problemen zijn over het algemeen gewoon vrienden die het niet erg vinden om problemen van anderen aan te horen en daar eventueel bij te helpen. Meestal maakt een vertrouwenspersoon een rapport die naar de directie van het bedrijf of de school gaan.”
 
Geheimhoudingsplicht
In veel gevallen is in het contract van de vertrouwenspersoon vastgelegd dat deze geheimhoudingsplicht heeft. Deze plicht zorgt ervoor dat de personen die met bepaalde problemen kampen de vertrouwenspersoon ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen.
 
Problemen
Met de volgende problemen krijgt een vertrouwenspersoon vaak te maken:
  • Pesterijen / Discriminatie 
Het komt nog wel eens voor dat er mensen gepest en/of gediscrimineerd worden. Als deze personen hun verhaal kwijt willen kunnen ze zich wenden tot de vertrouwenspersoon.
  • Seksuele intimidatie
Seksuele intimidatie komt helaas ook vrij veel voor. Wanneer er mensen naar de vertrouwenspersoon komen met klachten over seksuele intimidatie, dan kan deze informatie (met toestemming van het slachtoffer) doorgespeeld worden aan de voorzitter van de vereniging. De vereniging is verplicht de intimidatie te bestrijden.
 
Wat betekent dit voor leden van Saturnus/ Hendriks Coppelmans?
Wanneer je iets meemaakt van wat hierboven beschreven wordt, of iets waarvan je zelf vindt dat het ongepast is, maar je durft er zelf niets aan te doen, of je kunt er zelf niets aan doen, dan kun je dit altijd bespreken met de vertrouwenspersoon. Veel mensen doen dit niet omdat ze bang zijn een zeurpiet gevonden te worden, of denken dat het er wel bij zal horen... maar de ervaring leert dat alles wat je een rotgevoel geeft en wanneer jezelf niet bij machte bent het op te lossen, dit vaak wel lukt door erover te praten met de vertrouwenspersoon.
 
Ik ben de vertrouwenspersoon bij Saturnus/Hendriks Coppelmans. Heb je me nodig mail me dan!
 
Joan van den  Heuvel