volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
vertrouwenscontactpersoon Nevobo
De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze verenigingen of de bond preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.
 
De VCP heeft een andere rol dan een Vertrouwenspersoon. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol.
De Vertrouwenspersoon speelt juist een inhoudelijk adviserende rol.
 
Juliette Richter is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de Nevobo. Je kunt bij haar terecht voor al je vragen, opmerkingen, twijfels over dit thema. Zij is te bereiken via juliette.richter@nevobo.nl of 06-23616883. De vertrouwenscontactpersoon is eigenlijk een springplank; ze biedt een luisterend oor en wijst je de weg.