volleybalvereniging saturnus hendriks coppelmans
fysio-afspraak  |   kleding  |   agenda  |   nieuwsbrief  |   contact  |   aanmelden trainingen/lid worden  
protocol minikamp
In dit protocol zijn de afspraken en regels vastgelegd voor de begeleiders van het minikamp van volleybal vereniging Saturnus/HC te Uden.
 
Algemeen:
 1. Alle begeleiders van het jaarlijks terugkerende minikamp zijn in het bezit van een VOG-verklaring; Deze is reeds afgegeven bij de VOG-coördinator van Saturnus/HC.
 2. Er is een nachtdienstrooster om te allen tijde kinderen te kunnen helpen als er vragen zijn.
 3. Er is per nacht één volwassene bereikbaar, die geen alcohol nuttigt ingeval dat er met de auto gereden moet worden. 
 4. De kinderen mogen het kamp niet verlaten, noch alleen, noch in een groepje.
  Uitzondering hierop zijn:
  ·       de gezamenlijke buitenactiviteiten met begeleiding;
  ·       in geval van ziekte, heimwee, etc. in overleg met verzorgers en begeleiding van het kamp
 5. Incidenten moeten altijd worden gemeld aan het bestuur.
 6. Alle vrijwilligers/begeleiders gedragen zich conform de regels van "Leidraad gedrag van de nevoBo". Deze zijn elders op deze website te vinden.
Slaapverblijf:
 1. Er zijn geen mensen van de leiding alleen met kinderen in een tent of slaapruimte. Begeleiding wordt hierop aangesproken voor bescherming van henzelf en de kinderen.
 2. Tenten of kamers waarin kinderen verblijven worden altijd door 2 volwassen samen gecontroleerd.
Activiteiten:
 1. Indien er activiteiten ondernomen worden buiten het minikamp, neemt de begeleider een (opgeladen) telefoon mee om, indien nodig, contact te leggen met coördinator van het minikamp. Deze kan indien nodig hulp bieden (bijvoorbeeld routebeschrijving, hulp arts vragen en dergelijke zaken).
 2. Voor een dropping is het verplicht fluoriserende hesjes te dragen, aan de linkerkant van de weg te lopen en dat minimaal twee begeleiders per groepje meegaan, die in het bezit van een (opgeladen en werkende) mobiele telefoon!
 3. Mocht er zich iets voordoen waardoor een begeleider niet bij de groep kan blijven, dient hij/zij eerst te zorgen voor een vervangende begeleider, alvorens hij/zij de groep mag verlaten.
Ouders/kinderen:
 1. Gegevens van kinderen dienen up-to-date te zijn, zodat ouders/verzorgers, indien nodig, gebeld kunnen worden.
 2. Bij ouders/verzorgers zijn de adresgegevens van het minikamp bekend en een telefoonnummer waarop een coördinator van het minikamp altijd bereikbaar is.
 3. Het geven van medicatie is verboden voor begeleiders, tenzij dit gebeurt met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ouders/verzorgers.
 4. Ouders/verzorgers kunnen bij eventuele calamiteiten de vertrouwenspersoon van de vereniging of de vice-voorzitter van de vereniging raadplegen via Vertrouwenspersoon@saturnushc.nl en/of vice-voorzitter@saturnushc.nl.